Опис:
Фітогельмінтологія - це розділ вивчення фітонематод, які мають типову ниткоподібну форму тіла та здатні до активного пересування, проникаючи в рослину викликають порушення нормального обміну речовин.
 
Фітогельмінти - фітопаразитичні нематоди -  це паразити рослин.
 
Нематоди -  це витягнуті в довжину чер’яки, що живуть в рослинах і грунті, мікроскопічно дрібні тварини. Нематодам характерна ниткоподібна і веретеновидна форма тіла, що нагадують сильно зменшеного вугра із-за змієподібного способу пересування. Нематод ще називають угріцами.
 

Фітонематоди здатні викликати масові ураження с\г культур, знижувати якості насіннєвої та товарної рослинної продукції.

Зазвичай в 100см.куб. піхотного або садового грунту містить понад 4000-5000 нематод. Найчастіше нематоди, як і прості мешкають в тонких плівках води, гниючих субстратах, на корінні рослин та грунті. Ці чер’яки харчуються розкладаючими тканинами рослин, ґрунтовою мікрофлорою, водоростями.

Серед ґрунтових нематод багато фітопаразитів та хижаків, що харчуються простими, дрібнішими нематодами, грибним міцелієм і бактеріями.

Фітопаразитичні нематоди беруть участь  в механічному руйнуванні рослинної тканини - вони «вбуравліваются» проколюючи стилетом або списом тканину і харчуються вмістом цитоплазми живої клітини за допомогою ферментів, що виділяються руйнуючи клітинні стінки та відкриваючи дороги проникнення бактеріям і грибам.

Процес відмирання коріння частіше починається при зараженні паразитичними нематодами.

Всі паразитичні нематоди являються облігатними паразитами, живлячись тільки живими клітинами рослин (фігельмінти) чи грибами (мікогельмінти).
 
Фітопаразитичні нематоди – поліфаги, питаються кількома видами рослин.
 
У залежності яку частину рослин використовують нематоди для живлення вони діляться на кореневі, стеблові та листові.
 
Живлення нематод викликає хворобу – фітогельмінтоз
 

До переліку регульовані карантинні організми які відсутні на території України – список А1 відносяться таки види нематод:

 • Aphelenchoides besseyi Christie – рисова нематода
 • Bursaphelenchus xylophilus Steiner – соснова стовбурова нематода
 • Globodera pallida (Stone) Behrens – бліда картопляна нематода
 • Heterodera glycines Ichinohe – соєва нематода
 • Meloidogyne сhitwoodi Golden – колумбійська галова нематода
 • Meloidogyne fallaх Karssen – несправжня колумбійська нематода
 • Nacobbus aberrans Thorne – несправжня галова нематода
 • Radopholus similis (Cobb) Thorne – бананова свердлова нематода
 

До  списку А-2 відносяться

Карантинні організми, обмежено поширені в Україні

 • Золотиста картопляна нематода - Grobodera rostochiensis Woll Cиноним  Heterodera rostochiensis Woll – небезпечний збудник хвороби картоплі.

 

До списку А- 2 відносяться

Регульовані некарантинні шкідливі організми

 • Ditylenchus destructor  Thorne - стеблова нематода картоплі
 • Ditylenchus dipsaci Filipjev - стеблова нематода

 

Методи фітогельмінтологічної експертизи

 • Візуальний
 • Воронковий (Метод Бермона)
 • Промивка на ситах
 • Виділення галових і несправжніх галових нематод
 • Метод Таржана
 • Центрифугування