Опис:
Мета ентомологічної експертизи — виявити заселеність зразків карантинними чи іншими небезпечними шкідниками.
 
 
З впевненістю не можна діагностувати вид шкідника тільки за по­шкодженнями матеріалу, тому слід намагатися знайти самого шкідника [О.М.Мовчан, 2002].
 
Принципи ентомологічної експертизи:
 • ознайомлення з документацією походження рослинного матеріалу з метою визначення ймовірного його заселення певни­ми стадіями шкідників рослинної продукції;
 • встановлення ознак заселення певними стадіями шкідника рослинної продукції;
 • врахування пори року та кліматичних особливостей країни- імпортера і експортера; походження рослинного вантажу з метою визначення можливого проходження певної стадії розвитку шкі­дника в період його надходження;
 • огляд шдкарантинних рослинних матеріалів та пакувально­го матеріалу і тари.

Експертиза повинна провадитись таким чином, щоб не до­пустити пропусків неперевіреного матеріалу та виключити випа­дкове зараження чи забруднення зразків. Вкрай неможливим при цьому є плутанина з етикетками або змішування насіння, живців чи інших матеріалів із різних зразків.

Наприклад, насінину, яка випадково випала із пакета на підлогу не можна класти назад в пакет, якщо немає повної впевненості, що вона випала з даного зразка. Її слід розрізати, перевірити чи вона не заселена всередині шкідником і знищити [О.М.Мовчан, 2002].

Розширення торгівельних звязків  між країнами, різке збільшення кількості учасників експорту та імпорту сільськогосподарської продукції і, в першу чергу, зерна та продуктів його переробки, сприяє підвищенню ризику завезення небезпечних шкідливих організмів, особливо шкідників запасів.

Це потребує створення переліку шкідників, що мають карантинне значення для України.
 

Перелік регульованих шкідливих організмів

А-1

Карантинні організми, відсутні в Україні

 
Кліщі
 • Aculops fuchsiae Keifer - галовий кліщ фуксії
 • Oligonychus perditus Pritchard & Baker - ялівцевий кліщ.
 
Комахи
 • Acleris gloverana Wals. - західна чорноголова листокрутка-брунькоїд
 • Acleris variana Fern. - східна чорноголова листокрутка-брунькоїд
 • Aeolesthes sarta Sols. - узбецький вусач
 • Aleurocanthus spiniferus Quaint. - шипувата чорна білокрилка
 • Aleurocanthus woglumi Ashby - чорна цитрусова білокрилка
 • Amauromyza maculosa Mall. - хризантемний листяний мінер
 • Anoplophora chinensis Forst. - вусач китайський
 • Anoplophora glabripennis Motsh. - азіатський вусач
 • Anthonomus bisignifer Schen. - суничний квіткоїд
 • Anthonomus signatus Say - суничний брунькоїд
 • Bactrocera dorsalis Hend. - східна фруктова муха
 • Bactrocera zonata Saund. - персикова фруктова муха
 • Bemisia tabaci Gen. - тютюнова білокрилка
 • Cacoecimorpha pronubana Hubn. - гвоздична листокрутка
 • Callosobruchus chinensis Linn. - китайський зерноїд
 • Callosobruchus maculatus Fabr. - чотирьохплямистий зерноїд
 • Carposina niponensis Wals. - персикова плодожерка
 • Caryedon gonagra Fabr. - арахісовий зерноїд
 • Ceratitis capitata Wied. - середземноморська плодова муха
 • Ceratitis cosyra Walk. - мангова фруктова муха
 • Ceratitis rosa Karch. - натальська фруктова муха
 • Choristoneura conflictana Walk. - велика тополева листокрутка
 • Choristoneura fumiferana Clem. - ялинова листокрутка
 • Choristoneura occidentalis Freem. - східна ялинова листокрутка
 • Choristoneura rosaceana Har. - скошенополоса листокрутка
 • Conotrachelus nenuphar Herb. - плодовий довгоносик
 • Cydia packardi Zell. - вишнева плодожерка
 • Cydia prunivora Wals. - сливова американська плодожерка
 • Dendrolimus sibiricus Tschetv. - сибірський шовкопряд
 • Diabrotica barberi Smith & Lawr. - північний кукурудзяний жук
 • Diabrotica speciosa Germ. - діабротика особлива
 • Diabrotica undecimpunctata Man. - південний кукурудзяний жук
 • Dinoderus bifoveolatus Woll. - каптурник багатоїдний
 • Dryocosmus kuriphilus Yas. - азіатський каштановий галовий пильщик
 • Epitrix cucumeris Har. - гарбузова блішка
 • Epitrix tuberis Gent. - картопляна блішка
 • Ips hauseri Reit. - киргизький гірський короїд
 • Ips subelongatus Motsch. - великий модриновий короїд
 • Lepidosaphes ussuriensis Bork.  - усурійська комоподібна щитівка
 • Liriomyza huidobrensis Blanc. - південний американський мінер
 • Liriomyza sativae Blanc. - овочевий листяний мінер
 • Liriomyza trifolii Burg. - конюшинний або хризантемний мінер
 • Maconellicoccus hirsutus Green - жорстковолосий червець
 • Malacosoma americanum Fabr. - східно-американський похідний шовкопряд
 • Malacosoma disstria Hub. - лісовий похідний шовкопряд
 • Malacosoma parallella Staud. - гірський кільчастий шовкопряд
 • Margarodes vitis Philippi - виноградний червець
 • Melanotus communis Gyll. - ковалик загальний
 • Monochamus alternatus Hope - вусач мінливий
 • Monochamus carolinensis Oliv. - вусач каролінський
 • Monochamus marmоrator Kirb. - вусач мармуровий
 • Monochamus mutator Le Сont. - вусач змінний
 • Monochamus nitens Bat. - вусач сяючий
 • Monochamus notatus Drury - вусач помічений
 • Monochamus obtusus Cas. - вусач тупий
 • Monochamus scutellatus Say - вусач щитовий
 • Monochamus titillator Fabr. - вусач дрібний
 • Naupactus leucoloma Boh. - білокаймистий жук
 • Numonia pyrivorella Mats. - грушева вогнівка
 • Opogona sacchari Boj. - бананова міль
 • Pissodes nemorensis Germ. - смолівка кедрова
 • Pissodes strobi Peck. - смолівка веймутової сосни
 • Pissodes terminalis Hop. - смолівка верхівок сосни
 • Popillia japonica Newm. - японський жук
 • Premnotrypes latithorax Pier. - широкогрудий андійський картопляний довгоносик
 • Premnotrypes suturicallus Kusch. -мозолистий картопляний довгоносик
 • Premnotrypes vorax Hust. - ненажерливий картопляний довгоносик
 • Rhagoletis pomonella Walsh. - яблунева муха
 • Rhagoletis cingulata Loew. - східна вишнева муха
 • Rhagoletis indifferens Cur. - західна вишнева муха
 • Rhizoecus hibisci Kaw. & Tak. - кореневий червець
 • Scirtothrips aurantii Faure. - південноaфриканський цитрусовий трипс
 • Scirtothrips сitri Moul. - північний каліфорнійський цитрусовий трипс
 • Scirtothrips dorsalis Hood. - чилійський жовтий чайний трипс
 • Scolytus morawitzi Sem. - заболонник Моравіца
 • Sinoxylon conigerum Gers. - каптурник зубчастий
 • Sirex ermak Sem - чорно-блакитний рогохвіст
 • Spodoptera eridania Cram. - південна совка
 • Spodoptera frugiperda Smith - кукурудзяна листяна совка
 • Spodoptera littoralis Boisd. - єгипетська бавовникова совка
 • Spodoptera litura Fabr. - азіатська бавовникова совка
 • Tecia solanivora Pov. - гватемальська картопляна міль
 • Tetropium gracilicorne Reit. - тонковусий вусач
 • Thrips palmi Karn. - трипс Пальмі
 • Toxoptera citricida Kirk. - тропічна цитрусова попелиця
 • Trogoderma granarium Ev. - капровий жук
 • Tuta absoluta Meyr. - південноамериканська томатна міль
 • Unaspis citri Comst. - апельсинова щитівка
 • Xylotrechus altaicus Geb. - алтайський модриновий вусач
 • Xylotrechus namanganensis Heyd. - наманганський вусач
 • Zabrotes subfasciatus Boh. - бразильська бобова зернівка.
 

Карантинні організми, обмежено поширені в Україні

Комахи
 • Diabrotica virgifera virgifera Le Conte - західний кукурудзяний жук
 • Frankliniella occidentalis Perg. - західний квітковий трипс
 • Hyphantria cunea Drury - американський білий метелик
 • Phthorimaea operculella Zell. - картопляна міль.
 • Регульовані некарантинні шкідливі організми
 
Комахи
 • Lopholeucaspis japonica Cock. - японська паличкоподібна щитівка
 • Quadraspidiotus perniciosus Comst. - каліфорнійська щитівка
 • Viteus vitifolii Fitch. - виноградна філоксера.