Опис:
Мета вірусологічної експертизи - запобігання завезення на територію нашої країни сільськогосподарських рослин, заражених відсутніми у нас вірусними хворобами.
 

Відкриття вірусів Д. І. Ивановским в 1892р​​. поклало початок розвитку науки вірусології,який довів  фільтрівність збудника мозаїчної хвороби тютюну (ВТМ). Більше швидкому її розвитку сприяли: винахід електронного мікроскопа, розробка методу культивування мікроорганізмів в культурах клітин.

Слово "вірус" (від лат. Virus) в перекладі з латинської - отрута . Цей термін застосовують для позначення унікальних представників живої природи, які не мають клітинної  будови і володіють обов’язковим внутрішньоклітинним паразитизмом  і не здатні розмножуватися поза клітиною рослини-живителя, тобто які не можуть жити без клітки.

Віруси – це найдрібніші збудники багатьох інфекційних хвороб.За розмірами віруси значно менші від бактерій і май­же всі проходять крізь бактеріальні фільтри.Мають пра­вильну геометричну будову. Розрізняють віруси із гвин­товою симетрією, до яких належать паличко - чи ниткоподібні віруси рослин, деякі прості фаги та віруси з крапковою симетрією, до яких відносять віруси з симетрією куба та правильного багатогранника.

Про те, що рослини хворіють, люди дізналися у ті давні часи, коли перейшли на осіле землеробство. Землероби  як могли, лікували рослини, намагалися запобігти масовому ураженню. Одне із збудників хвороб рослин - вірус тютюнової мозаїки. Такий вірус зустрічається у картоплі, томатів, квітів, плодових і ягідних культур. Однією з ознак вірусного поразки є зміна забарвлення квітівта листя (жовтуха рослин).

Для діагностики вірусних захворювань часто необхідно мати вегетуючі рослини, так як на частинах рослин, які знаходиться у спокої не завжди виражені зовнішні ознаки. Тому, відповідно до встановлених карантинних правил, всі рослини, в яких можлива прихована зараженість тим чи іншим вірусом, обов'язково підлягають випробуванню під час вегетації, для чого направляються на висадку або висів у спеціальні інтродукційно-карантинні розсадники або оранжереї.
 
 

Перелік регульованих шкідливих організмів

А-1

Карантинні організми, відсутні в Україні Вірусні хвороби

 • Cherry little cherry closterovirus (non-European) - клостеровірус дрібноплідності вишні (черешні)
 • Cherry rasp leaf nepovirus - неповірус рашпілеподібності листя  черешні
 • Chrysanthemum stem necrosis tospovirus - тосповірус некрозу стовбура хризантем
 • Chrysanthemum stunt pospoviroid - віроїд уповільнення росту хризантем
 • Impatiens necrotic spot tospovirus - тосповірус некротичної плямистості
 • Peach rosette mosaic nepovirus - мозаїка розеток персика
 • Potato Andean mottle comovirus - комовірус андійської плямистості картоплі
 • Potato black ringspot nepovirus - вірусна чорна кільцева плямистість картоплі
 • Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus - рабдовірус жовтої карликовості картоплі
 • Potato yellow vein crinivirus - вірус пожовтіння жилок листя картоплі
 • Raspberry ringspot nepovirus - неповірус кільцевої плямистості малини
 • Strawberry latent C virus - латентна С-вірусна хвороба суниці
 • Tobacco ringspot nepovirus - неповірус кільцевої плямистості тютюну
 • Tomato ringspot nepovirus - неповірус кільцевої плямистості томатів.

 

А-2

Карантинні організми, обмежено поширені в Україні Вірусні хвороби

 • Beet necrotic yellow vein furovirus - вірусне некротичне пожовтіння жилок   цукрового буряку (ризоманія)
 • Plum pox potyvirus - потівірус шарки сливи (віспа).

 

Регульовані некарантинні шкідливі організми Вірусні хвороби

 • Potato spindle tuber pospiviroid - віроїд веретеноподібності бульб картоплі
 • Tomato spotted wilt tospovirus - вірус плямистості томату (вілт).