Опис:
В системі заходів фітосанітарного карантину по охороні території України від занесення і розповсюдження карантинних об'єктів, які, згідно із Законом України «Про карантин рослин», здійснюються органами державної служби карантину рослин, важливе значення має чітке визначення засміченості рослинної продукції та підкарантинних матеріалів насінням, плодами та вегетативними органами розмноження карантинних та інших бур'янів.
 
 
Тому для ефективного контролю засміченості бур'янами вантажів, які ввозяться на територію України або перевозяться, та виконання вимог міжнародних стандартів фітосанітарних заходів у торгівлі фахівцям прикордонних пунктів карантину рослин (ППКР), карантинних лабораторій та інспекторам необхідно мати стандартизовані методики гербологічної експертизи.

Цей стандарт є складовою частиною серії розроблюваних стандартів України «Карантин рослин», пов'язаний із ДСТУ 3355-96 «Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб у процесі карантинного огляду та експертизи»

Мета гербологічної експертизи — аналіз підкарантинного матеріалу на встановлення засміченості продукції карантинними чи іншими видами бур’янів, їхньої чисельності та видового складу.

Згідно з карантинними правилами, все зерно: фуражне, продовольче, насіннєве; зернових, зернобобових, олійних, технічних, овочевих та інших культур; зерносуміші, комбікорми, сіно, солома, сировина льону, бавовнику, лікарських трав, шерсть тварин тощо — підлягає обов’язковій фітосанітарній експертизі з обов’язковим висновком герболога про наявність насіння чи плодів карантинних видів бур’янів.

Гербологічна експертиза є обов’язковою ланкою фітосанітарної експертизи, яку проводять акредитовані карантинні лабораторії державних інспекцій з карантину рослин згідно з ДСТУ 4009-2001.

На гербологічну експертизу передається проба середнього зразка рослинного матеріалу та окремо спаковані залишки із сит, виділені внаслідок проведення попередніх видів експертиз (ентомологічної або фітопатологічної) методом просіювання чи спливання під час флотації.

Підкарантинний матеріал - рослинна продукція, пакувальний матеріал, тара, шкіра і шерсть тварин, ґрунт і органічні добрива, транспортні засоби, які переміщуються з однієї країни чи зони в іншу або призначені для цього і можуть бути переносниками карантинних об'єктів та мають єдиний фітосанітарний сертифікат.

Рослинна продукція - необроблений рослинний матеріал (включаючи зерно), а також продукти після його перероблення в такому натуральному чи переробленому стані, що може спричинити розповсюдження карантинних об'єктів.

Гербологічна експертиза - дослідження підкарантинного матеріалу та документів-зразків для встановлення наявності, чисельності і видового складу карантинних, потенційно небезпечних та інших видів бур'янів.

Гербарій - колекція спеціально зібраних і засушених рослин, призначена для наукової або дослідної роботи.
 
Перелік вірусологічних організмів, які мають карантинне значення для України затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України № 716, від 29.11.2006 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 04.08.2010  № 467).
 
 

Перелік регульованих шкідливих організмів

А-1

Карантинні організми, відсутні в Україні (Бур'яни)

 • Ambrosia psilostachya  D.C. - амброзія багаторічна
 • Ambrosia trifida L. - амброзія трироздільна
 • Bidens pilosa  L. - череда волосиста
 • Bidens bipinnata  L. - череда двічіпірчаста
 • Helianthus californicus  D.C. - соняшник каліфорнійський
 • Helianthus ciliaris  D.C. - соняшник війчастий
 • Ipomea hederaseae L. - іпомея плющеподібна
 • Ipomea lacunosa  L. - іпомея ямчаста
 • Iva axillaris Pursh. - бузинник пазушний
 • Polygonum pensylvanicum  L. - гірчак пенсільванський
 • Raimania laciniata  Hill. - райманія розсічена
 • Solanum carolinense  L. - паслін каролінський
 • Solanum elaeagnifolium  Cav. - паслін лінійнолистий
 • Solanum triflorum  Nutt. - паслін триквітковий
 • Striga lutea Lour. - стрига жовта
 • Striga euphrasioides Benth. - стрига очанкоподібна
 • Striga hermontica Benth. - стрига єгипетська.
 

Карантинні організми, обмежено поширені в Україні (Бур'яни)

 • Acroptilon repens  L. - гірчак повзучий (степовий)
 • Ambrosia artemisiifolia  L. - амброзія полинолиста
 • Cеnchrus longispinus Fernald. - ценхрус довгоголковий
 • Cuscuta alba J. Presl et C. Presl - повитиця біла
 • Cuscuta  approximata  Bab. - повитиця зближена
 • Cuscuta  australis R. Br. - повитиця південна
 • Cuscuta basarabica Buia - повитиця бесарабська
 • Cuscuta сampestris Yunck. - повитиця польова
 • Cuscuta epilinum Weihe - повитиця льонова
 • Cuscuta epithymum L. - повитиця чебрецева
 • Cuscuta europaea L. - повитиця європейська
 • Cuscuta gronovii Willd. - повитиця Гронова
 • Cuscuta lupuliformis Krock. - повитиця хмельовидна
 • Cuscuta monogyna Vahl. - повитиця одностовпчикова
 • Cuscuta suaveolens Ser. - повитиця запашна
 • Cuscuta trifolii Bab. - повитиця конюшинна 
 • Cuscuta viciae Schultz - повитиця викова
 • Cuscuta Lehmanniana Bge. - повитиця Лемана
 • Sorghum halepense  (L.) Pers. - сорго алепське (гумай)
 • Solanum rostratum  Dunal. - паслін колючий.
 

Регульовані некарантинні шкідливі організми (Бур'яни)

 • Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - айлант найвищий (китайський ясен).