Херсонська обласна фітосанітарна лабораторія

м.Херсон, вул. Грецька, 40, тел. (0552) 49-30-80, (0552) 49-03-02

Меню
Види експертиз
Ентомологічна експертиза – дослідження середньої проби об’єктів регулювання для встановлення наявності, чисельності і видового складу живих чи мертвих регульованих та інших видів комах і кліщів. При проведенні ентомологічної експертизи базовим підходом є використання визначників, при цьому використовуються методи фототермоеклеції, флотаційний,  мікролюмінесцентний, біологічний, забарвлення пробочок тощо.

Мікологічна експертиза – дослідження рослинного матеріалу для встановлення зараженості його фітопатогенними організмами (грибами). Для проведення мікологічної експертизи використовують макроскопічний метод, метод центрифугування і мікроскопічне аналізування, біологічний метод, люмінесцентний метод,  тощо.

Фітогельмінтологічна експертиза – дослідження рослинного матеріалу для встановлення зараженості його фітогельмінтами (нематодами). При проведенні фітогельмінтологічної експертизи об’єктів регулювання використовують лійковий метод Бермана, метод паперових смуг, метод промивання на ситах, метод виділення галових та несправжніх галових нематод, метод Таржана і ін.

Бактеріологічна експертиза – дослідження рослинного матеріалу з метою встановлення його фітосанітарного стану, ідентифікації збудників регульованих та інших бактеріальних хвороб рослин. Для проведення бактеріологічної експертизи використовуються анатомічний, макроскопічний, біологічний, люмінесцентний, імунофлюоресцентним (ІФ), імуноферментний аналіз ( ІФА), полімеразноланцюгової реакції (ПЛР) методи.

Вірусологічна експертиза – дослідження рослинного матеріалу з метою встановлення його фітосанітарного стану, ідентифікації збудників регульованих та іншихвірусних хвороб рослин. Для проведення вірусологічної експертизи використовуютьсяімуноферментний аналіз(ІФА), полімеразноланцюгової реакції (ПЛР) методи.

Гербологічна експертиза – дослідження об’єктів регулювання для встановлення наявності та видового складу регульованих та інших видів бур’янів. Під час проведення гербологічної експертизи використовуються візуальний метод, метод просіювання та відмивання грунту, а також метод насичених розчинів.