Посівні якості насіння

Насіння повинно належати до високоврожайного сорту, воно повинно бути доброякісним - тобто крупним, чистим, не мати домішок і збудників хвороб, сухим, з високою схожістю та енергією проростання.
 
 
Ці основні показники якості насіння регламентуються державними стандартами. Якщо насіння відповідає вимогам стандарту, то його називають кондиційним. Насіння, яке хоч по одному з показників якості не відповідає стандарту, називається некондиційним, висівати його забороняється.

Найголовніші показники, які визначають лабораторії  і характеризують посівну якість насіння є чистота, схожість, посівна придатність, вологість, енергія проростання, маса 1000 насінин, зараженість хворобами і шкідниками, натура та інші.

Чистотою насіння називають відношення маси насіння основної культури виражене в процентах до загальної маси зразка взятого для аналізу. Посівний матеріал не повинен мати ніяких домішок.
 
 
Однак, практично він буває засмічений битим, дрібним, пророслим насінням основної культури, насінням інших культурних рослин, бур'янів, кусочками соломи, грудочки землі, пісок, мертві комахи і інші. Цей баласт впливає на норму висіву і на урожайність с/г культур.

Під схожістю розуміють здатність насіння давати нормальні ростки при оптимальних умовах у встановлений для даної культури строк. Виражається в процентах. При низькій схожості посіви будуть зріджені. Розрізняють польову і лабораторну схожість. Схожість - самий важливий показник якості насіння.

Крім схожості в лабораторії визначають енергію проростання, тобто процент насінин, які нормально проросли у встановлені строки для даної культури. Встановлення енергії проростання має велике значення, бо від нього залежить дружність появи сходів у полі після висіву і рівномірність їх росту, що важливо для механізованих робіт.

На основі визначення чистоти і схожості встановлюють посівну придатність насіння тобто процент насіння до всієї його ваги. Для визначення посівної придатності, перемножують показники схожості і чистоти й ділять на 100 (99*98:100=97%). Це означає, що три відсотки в насінні - баласт. Посівну придатність необхідно знати для встановлення норми висіву насіння.

Важливим показником якості насіння є вологість - вміст вологи у відсотках до ваги абсолютно сухого насіння. Аналіз на вологість насіння проводять перед засипанням на зберігання.

Маса 1000 насінин характеризує добірність, крупність і виповненість насіння. Молоді сходи живляться поживними речовинами, які є в насінні. Отже, чим крупніше насіння, тим краще ростуть молоді рослини, тим продуктивнішими вони будуть.

Маса 1000 насінин пшениці = 35-50 г, кукурудзи 220-300 г, гороху 100 -170 г. Велике значення має і вирівняність насіння.

Натурою зерна називають об'ємну масу його, тобто масу зерна в 1 л. Чим більша об'ємна маса, тим краще насіння. Натура зерна може дуже коливатись, залежно від сорту, кліматичних умов, агротехніки вирощування та інших факторів. Для пшениці натура становить 700-800 г, ячменю - 500-700, проса -800-900 г.

Крім наведених показників якості посівного матеріалу беруть до уваги також зараженість його хворобами і шкідниками, колір, блиск і запах. Так, втрата насінням природного кольору й блиску часто вказує на втрату схожості.
Схожі матеріали:

Хвороба Пірса (Xylella fastidiosa Wells et al)

Хвороба Пірса (Xylella fastidiosa Wells et al)
1990 Адміністратор 2018-10-03
Головний хазяїн – виноград.Мигдаль і люцерна - другорядні господарі бактерії, що уражує виноград з оброблю ...

Підготовка насіння до сівби

Підготовка насіння до сівби
1838 Робота С.Г. 2018-10-03
Правильна підготовка насіння до сівби має велике значення для підвищення врожайності сільськогосподарськи ...
Обговорення