Про лабораторію

Свій початок Херсонська обласна фітосанітарна лабораторія бере ще у далекому 1961 році як Херсонська зональна науково – виробнича карантинна лабораторія в складі Херсонської Держінспекції з карантину рослин, керівником якої був відданий, ерудований, вимогливий спеціаліст карантинної служби Радянського Союзу – Панченко Олександра Данилівна. Вона виховала плеяду керівників інспекції, які вивели колектив Херсонської карантинної інспекції на перші місця Союзу.

З 1961 року Херсонську зональну лабораторію очолювали Шевченко А.О., а з 1967 року незмінним керівником лабораторії стала Шинкаренко Г.А. За роки її керівництва Херсонська зональна лабораторія виборювала перші місця серед зональних лабораторій Союзу та України.
 
Спеціалісти лабораторії неодноразово відзначались почесними грамотами карантинної служби, і заслужено завойовували авторитет і повагу серед колег. У зональній лабораторії плідно працювали Бухтата В.М., Рафальська О.В., Сазонов Ю.Н, Чекалін Г.М., Худолей И.М., Вашина В.Л., Талярьонок Г.П., Староконь О.І., Кононенко Е.М., Дробітько Н.Г., Лисенко Є.В., Солодухін Р.С., Чабанова О.О.,Дегтяр Л.А.

Спеціалісти лабораторії понад сорок сім років плідно працювали за спеціальностями: ентомологія, мікологія, гельмінтологія, бактеріологія та ботаніка, захищаючи південний регіон України від проникнення та поширення карантинних організмів, кваліфіковано вирішували питання по ліквідації вогнищ в області, використовуючи нові технології.
 
 
Лабораторія постійно працювала зі спеціалістами закріплених за нею лабораторій. Щорічно досвідчені спеціалісти лабораторії проводили навчання інспекторів ППКР і МРП. Херсонська зональна карантинна лабораторія обслуговувала чотири південних області України: Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Дніпропетровську області.

Спеціалісти проводили навчання не лише зі спеціалістами карантинної служби, а і з фахівцями держлісгоспів, студентами вищих навчальних закладів.
 
ХЗНВКЛ мала тісні наукові відносини з ботанічним садом, науково-дослідними інститутами області, вищими учбовими закладами. Спеціалісти постійно пропагандували карантинні знання серед студентів, науковців, с/г працівників, беруть участь у роботі обласних, республіканських та міжнародних семінарів з питань карантину рослин.

В минулі роки особлива увага приділялось навчанню інспекторів ППКР визначати по мікропризнакам карантинні організмів, вони самостійно виготовляли препарати по мікології , препарували комах. Спеціалісти лабораторії проводили підтвердження їх визначення на ППКР, здійснювали методичне керівництво по методам догляду, оформленню документів.

Такі виходи та виїзди оформлювали «Доповідними записками» в Головдержкарантин та на начальника відповідної Облдержінспекції.

Займалися методами обстеження складських приміщень з допомогою харчових принад, визначення найбільш ефективних з них, методами обстеження 3-х км зони. Херсонською зональною карантинною лабораторією був розроблений експрес метод визначення смертності каліфорнійської щитівки, який подальше розроблявся ЦНДКЛ Союзу.
 
 
Проводились аерофотозйомки вогнищ карантинних організмів із супутників. Їх результати уточнювались проведенням наземних обстежень спеціалістами лабораторій України.

Так проводилось наукове визначення шкодочинності каліфорнійської щитівки в плодових садах, вплив екологічних факторів на розвиток східної плодожерки, картопляної молі, вивчення ареалу раку картоплі на півдні Херсонщини, шкодочинність чорної плямистості винограду, стійкість карантинних бур’янів до агротехнічних та хімічних заходів.

Крім того ентомологи проводили досліди по визначенню впливу вірусного захворювання – поліедрозу на природну смертність гусениць АБМ; ботаніки, сумісно із спеціалістами ЦНДКЛ, проводили наукові досліди з метою вивчення хімічних методів ліквідації вогнищ ценхрусу якірцевого та ареалу його розповсюдження.
 
 
Спеціалісти лабораторії вивчали вплив Зрошувальних вод на зернові культури південного регіону України після Чорнобильської аварії.

Щорічно видаються плакати та листівки.

В лабораторії створили колекційний фонд по комахам, мікології, бур’янам.
 

Велика увага приділялась створенню бібліотеки з 1962 року. Українським державним центром стандартизації і сертифікації лабораторія акредитована по наступним видам експертиз: ентомологія, мікологія, бактеріологія, гельмінтологія, гербологія.

Наша лабораторія обслуговувала 4 закріплених за нами області. Під нашим керівництвом працювали 3 карантинні лабораторії обласного значення, 14 пунктів з карантину рослин в місцях перетину державного кордону та 51 міжрайонний пункт з карантину рослин.
 
 
Також фахівці лабораторії здійснювали методичне керівництво землевласникам та землекористувачам. У 2009-2010 роках було проведене повне переоснащення лабораторного устаткування.

В грудні 2012 року шляхом реорганізації створена нова структура у фітосанітарній службі - фітосанітарна лабораторія.

Херсонська обласна фітосанітарна лабораторія створена відповідно до Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України і є державною установою.

На теперішній час наша лабораторія має найсучасніше обладнання. Придбані нові стереоскопи, мікроскопи, центрифугу, ламінарну, біологічну та витяжну шафи, термостат, автоклав. Треба зазначити про те що був придбаний імуноферментний метод аналізу ELISA.
 
Це є найсучаснішим методом ідентифікації мікологічних, ентомологічних, бактеріологічних та гельмінтологічних організмів. Саме ELISA тест дозволяє ідентифікувати регульований шкідливий організм за 2 доби, тоді коли інші методи вимагають 2-3 тижні.

Фахівці лабораторії проводять експертизу зразків від вітчизняних та іноземних об’єктів регулювання, які надходять із закріплених зон.

В обов’язки провідних фахівців ХОФЛ входить експертиза зразків на виявлення регульованих карантинних організмів – шкідників, хвороб, гельмінтів, бур'янів. 

Важливого значення у своїй діяльності фахівці лабораторії надають роботі з суб’єктами господарювання, пропаганді знань в сфері карантину рослин, розробці методик і рекомендацій з виявлення карантинних організмів і виконанні карантинних вимог.

Провідні фахівці постійно підвищують фаховий рівень на курсах підвищення кваліфікації, удосконалюють професійні навички при обміні досвідом на території держави та за її кордонами.
 
СЬОГОДЕННЯ
 
Згідно постанови Кабінету Міністрів України №442 від 10 вересня 2014 року « Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» утворено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів реорганізувавши шляхом перетворення Державної ветеринарної та фітосанітарної служби далі приєднавши їх до утвореної служби, а також приєднанням  до них Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби.
 

У зв’язку зі зміною розпорядника вищого рівня та згідно наказу Держпродспоживслужби №185 від 07 липня 2016 року «Про внесення змін до положень про фітосанітарні лабораторії» було зареєстровано положення Херсонської обласної фітосанітарної лабораторії 03.08.16р., як державна установа, що підпорядковується Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
 

Відповідно до п.1 Херсонська обласна фітосанітарна лабораторія -  утворюється відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і є державною установою, яка підпорядковується Державній службі України з питань безпечності  харчових продуктів та захисту споживачів та належить до сфери її управління.

Спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на Департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.
 
Основними завданнями Лабораторії є:
 • виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території України від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів;
 • визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України;
 • проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання;
 • вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення;
 • участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявлених, організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
 • організація та проведення навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із карантину та захисту рослин;
 • надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин.
 
До компетенції Лабораторії належать:
 • проведення фітосанітарної експертизи з метою виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих організмів об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України;
 • участь у проведенні обстеження рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання та об’єктів;
 • участь у проведенні систематичного обстеження земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, місць обігу об'єктів регулювання;
 • проведення щорічного аналізу фітосанітарного стану області та виявлення регульованих шкідливих організмів;
 • участь у розробці проектів нормативно-правових актів, інструкцій та інших нормативних документів;
 • проведення науково-дослідних робіт з карантину рослин та захисту рослин спільно з науковими установами країни, участь в наукових дослідженнях з карантину та захисту рослин інших країн;
 • участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, науково-технічних досягнень та передового досвіду, розвитку міжнародного співробітництва з питань карантину та захисту рослин в межах компетенції;
 • пропаганда знань у сферах карантину та захисту рослин; інші функції, визначені законодавством України.
 
Основною метою діяльності  Лабораторії є проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання та визначення видового складу регульованих та інших шкідливих організмів.

Схожі материали:

Графік роботи

Графік роботи
5909 Адміністратор 2018-09-28
Графік роботиХерсонської обласної фітосанітарної лабораторії:Понеділок - Четверз 08.30 до 17.45П'ятницяз 08.30 до 16.30Обідня перерва з 12.30 до 13.30Субота і неділя –з 8.30 д ...
Графік роботи
5909 Адміністратор 2018-09-28
Графік роботиХерсонської обласної фітосанітарної лабораторії:Понеділок - Четверз 08.30 до 17.45П'ятницяз 08.30 до 16.30Обідня перерва з 12.30 до 13.30Субота і неділя –з 8.30 д ...
Обговорення