Відділ реєстрації зразків об`єктів регулювання та оформлення документів

Основними завданнями відділу є:
 
 • протягом встановленого терміну дії свідоцтва про технічну компетентність та дії атестату акредитації відповідати критеріям та вимогам діючого законодавства;
 • забезпечувати роботу щодо прийому та реєстрації зразків для проведення аналізів і випробувань;
 • здійснювати перевірку кількості, обʼєму, ваги, сортності, правильності і наявності документації на зразки, що надходять на лабораторну експертизу;
 • забезпечувати правильність оформлення результатів аналізів і випробувань, вести їх облік готувати технічну документацію на роботи, які виконуються лабораторією;
 • оформлювати висновки фітосанітарної експертизи, протоколи про результати досліджень, рахунки, акти, тощо;
 • складати приймально-здавальну документацію, вести звітність, облік у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти відповідним підрозділам лабораторії про надходження зразків;
 • забезпечувати впровадження стандартів та нормативних документів, які регламентують показники якості насіння і садивного матеріалу та методи їх вимірювань;
 • дотримуватися встановленого порядку та термінів проведення вимірювань, випробувань;
 • розглядати претензії і рекламації за результатами випробувань, які надійшли від замовника;
 • забезпечувати умови зберігання проб насіння та садивного матеріалу для проведення вимірювань;
 • надавати замовнику можливість знайомитися з умовами проведення вимірювань;
 • забезпечувати конфіденційність інформації щодо результатів випробувань продукції.

Схожі материали:

Відділ фітосанітарного аналізу

Відділ фітосанітарного аналізу
1988 Адміністратор 2018-09-28
Відділ фітосанітарного аналізу є структурним підрозділом Херсонської обласної фітосанітарної лабораторії. У своїй діяльності керується Конституцією України, за ...
Відділ фітосанітарного аналізу
1988 Адміністратор 2018-09-28
Відділ фітосанітарного аналізу є структурним підрозділом Херсонської обласної фітосанітарної лабораторії. У своїй діяльності керується Конституцією України, за ...

Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу

Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу
2209 Адміністратор 2018-09-28
Насі́нництво — галузь рослинництва, яка займається масовим розмноженням насіння районованих сортів для здійснення сортозаміни та сортооновлення, збереження і ...
Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу
2209 Адміністратор 2018-09-28
Насі́нництво — галузь рослинництва, яка займається масовим розмноженням насіння районованих сортів для здійснення сортозаміни та сортооновлення, збереження і ...
Обговорення