Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу

Насі́нництво — галузь рослинництва, яка займається масовим розмноженням насіння районованих сортів для здійснення сортозаміни та сортооновлення, збереження і поліпшення їх чистосортності, біологічних і урожайних властивостей. Насінництво безпосередньо пов'язане з селекцією. В основі насінництва лежить генетика.

Насінництво являє собою господарську діяльність у сфері виробництва, сертифікації, продажу, купівлі, транспортування, маркування і контролю посівного матеріалу сортів культурних рослин в процесі його обороту.

Урожайність сільськогосподарських культур залежить не тільки від рівня агротехніки на полі, а й від правильно підібраних сортів, їх ознак і властивостей. Проте потенційні можливості сорту можуть бути реалізовані лише за високої якості насіння – чистосортності, схожості, стійкості до ураження хворобами і шкідниками.
 
Основними завданнями відділу є:
визначення посівних якостей  насіння та садивного матеріалу за такими показниками:
 • аналізування чистоти та відходу насіння;
 • аналізування домішки насіння інших рослин;
 • аналізування схожості та енергії проростання насіння;
 • аналізування життєздатності насіння;
 • аналізування вологості насіння;
 • аналізування маси 1000 насінин;
 • аналізування зараженості насіння хворобами;
 • аналізування заселеності насіння шкідниками.
 
До компетенції відділу належать:
 • Забезпечення своєчасного і достовірного визначення посівних якостей  насіння і товарних якостей садивного матеріалу;
 • вивчення і впровадження міжнародних методик аналізування насіння;
 • участь у розробці проектів нормативно-правових актів, інструкцій та інших нормативних документів;
 • участь у проведенні науково-дослідних робіт з насінництва та  розсаднництва спільно з науково-дослідними установами країни,  у наукових дослідженнях з насінництва та розсадництва   інших країн;
 • участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, науково-технічних досягнень та передового досвіду, розвитку міжнародного співробітництва з питань насінництва та розсадництва в межах компетенції;
 • участь у співпраці з міжнародною асоціацією з контролю за якістю насіння (ICTA), Організацією економічного співробітництва та розвитку(ОЕСР);
 • участь у проведенні семінарів, тренінгів, конференцій в межах компетенції;
 • виконання інших функцій, визначених законодавством України.
 
Вартість зазначеного комплексу лабораторних досліджень відповідно до «Розміри плати за послуги, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з питань охорони прав на сорти рослин» (Наказ Міністерства аграрної політики України 13.02.2013 № 96 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.01.2016 № 18))
 

з/п

Найменування послуги

Одиниця виміру

Розмір плати, гривень

1

Визначення сортової чистоти зразка насіння

проба посівного матеріалу

34,82

2

Визначення маси 1000 насінин

проба посівного матеріалу

30,56

3

Визначення схожості, енергії проростання насіння

проба посівного матеріалу

35,70

4

Визначення вологості зразка насіння

проба посівного матеріалу

32,92

5

Фітопатологічний аналіз рослин, зерна та сільськогосподарської продукції рослинного походження

проба посівного матеріалу

114,29

6

Ентомологічний аналіз рослин, зерна та сільськогосподарської продукції рослинного походження

проба посівного матеріалу

114,29

 
 
Для проведення вищезазначених послуг необхідно подати:

 • заявку встановленого зразка;
 • зразок (пробу) насіння;
 • документ, що підтверджує оплату наданих послуг

  За результатами лабораторних досліджень, замовнику видається протокол випробувань.
 

Схожі материали:

Відділ реєстрації зразків об`єктів регулювання та оформлення документів

Відділ реєстрації зразків об`єктів регулювання та оформлення документів
1288 Адміністратор 2018-09-28
Основними завданнями відділу є:протягом встановленого терміну дії свідоцтва про технічну компетентність та дії атестату акредитації відповідати критеріям та ви ...
Відділ реєстрації зразків об`єктів регулювання та оформлення документів
1288 Адміністратор 2018-09-28
Основними завданнями відділу є:протягом встановленого терміну дії свідоцтва про технічну компетентність та дії атестату акредитації відповідати критеріям та ви ...

Амброзія полинолиста - вид отруйних трав'янистих рослин із родини Айстрових

Амброзія полинолиста - вид отруйних трав'янистих рослин із родини Айстрових
2086 Адміністратор 2018-09-28
Бур’яни – рислини, що поширюються самосівом, засмічують сільськогосподарські посіви, негативно впливають наріст та розвиток сільськогосподарських культур ...
Амброзія полинолиста - вид отруйних трав'янистих рослин із родини Айстрових
2086 Адміністратор 2018-09-28
Бур’яни – рислини, що поширюються самосівом, засмічують сільськогосподарські посіви, негативно впливають наріст та розвиток сільськогосподарських культур ...
Обговорення