Публічна інформація

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

     Надання публічної інформації Державною інспекцією з карантину рослин по Херсонській області здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.


Порядок складання та подання запитів на інформацію
  1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
  2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
  3. Запит на інформацію повинен містити: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
  4. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
  5. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.
  6. Запит на інформацію може бути подано особисто до секретаря друкарки або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
  8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
  9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Відповідальний координатор з питань запитів на інформацію що надходить до Херсонської обласної фітосанітарної лабораторії - (0552) 493080, факс (0552) 493080, office@fitolab.ks.ua, 73025 м.Херсон, вул.Комсомольська 34
 
Порядок складання та подання запиту на публічну інформацію здійснюється відповідно до Положення

Схожі материали:

Державні закупівлі

Державні закупівлі
2599 Адміністратор 2018-09-28
Річний план закупівель на 2019 рікДодаток до річного плану закупівель на 2018 рік зі змінамиРічний план закупівель на 2018 рікДодаток до річного плану закупівель на 2016 р ...
Державні закупівлі
2599 Адміністратор 2018-09-28
Річний план закупівель на 2019 рікДодаток до річного плану закупівель на 2018 рік зі змінамиРічний план закупівель на 2018 рікДодаток до річного плану закупівель на 2016 р ...

Нормативна база

Нормативна база
1037 Адміністратор 2018-09-28
КонституціяУкраїниЗакониУкраїниЗакон України Про відновлення дії окремих положень Конституції УкраїниЗакон України Про захист рослинЗакон України Про каранти ...
Нормативна база
1037 Адміністратор 2018-09-28
КонституціяУкраїниЗакониУкраїниЗакон України Про відновлення дії окремих положень Конституції УкраїниЗакон України Про захист рослинЗакон України Про каранти ...
Обговорення