Фітосанітарний стан зрошуваних посівів цибулі в Південному регіоні України

Постановка проблеми. Гельмінти або нематоди поширені в природному середовищі усюди. Біля чотирьох тисяч видів нематод пошкоджують рослини у всіх фазах їх розвитку (насіння , стебла, листя, квіти, кореневу систему). Значні збитки сільському господарству  нематоди спричиняють, як перенощики бактеріальних, вірусних та грибкових хвороб [1,4,5,6,7].
 

Стан вивчення проблеми. Щорічні втрати врожаю від гельмінтів в США сягають понад 70 мільярдів доларів [1,5]. За даними служб захисту та карантину рослин в Україні збитки від життєдіяльності гельмінтологічних паразитів в рослинництві та лісових насадженнях коливаються від 10 до 20 % [1,2,6,7,13,14,15].

Крім втрат врожаю, гельмінти знижують насіннєві і товарні якості картоплі, овочевих та інших культур, що вимагає проведення спеціалізованої боротьби з ними. Посилаючись на те що цистоутворюючі нематоди зберігають життєздатність у грунті до 30 років [6,7], а стеблові до 23 років [1], стає нагальним завдання по вивченню особливостей розвитку та розробки ефективних заходів боротьби з ними.

Деякі види гельмінтів внесенні до переліків карантинних організмів восьми міжнародних організацій (128 країн) з метою локалізації та ліквідації гельмінтів – паразитів в біоценозах [1,2,6,7].
 

Грибкові та бактеріальні захворювання цибулі в окремі роки знищують врожай до 13%, при цьому чинниками недобору врожаю можуть бути різні складові епіфітотій [12].

Завдання і методика досліджень. Посіви озимої та ярої цибулі на зрошуваних полях південних областей України та АРК за останні 7-10 років зайняли значні площі серед овочевих культур. При вирощуванні цибулі виробники виявили  незнайомі ознаки хвороб листя, лусок, донця. Ураження частин рослин не ідентифікувались, як відомі бактеріальні хвороби – Pseudomonas gladioli pv.alliicola, Erwinia cаrotovora subsp. саrotovora, Pseudomonas  fluorescen, Pseudomonas syringae [12], чи грибкові хвороби родів Peronospora, Stemphylium, Cladosporium, Alternaria, Phoma та інші.

В зв’язку з цим в господарствах  Каховського району Херсонської області ФГ «Едельвейс-2», НВФ «Агросвіт» і ФГ «Росток» Миколаївського району Миколаївської області та Ар Крим Червоногвардійського району (с.Більшовик) у 2008-2010 рр нами проведені досліди по вивченню причин ураження цибулі сортів вітчизняного та іноземного походження (Володимир, Ялтинський, Глобус, Елан, Екстра Ерлі Голд).

Зрошенняння цибулі проводили шляхом  крапельного зрошення та методом дощування (ДДА -100МА). Для лабораторного аналізу причин хвороб відбирали по 50 рослин кожного сорту через 14-15 діб. Мікроскопію проводили за допомогою  стереомікроскопу МБС-1 та Primo Star Karl Zeiss.
 
Мікроскопії підлягали обгорткові листочки без хлорофільного  забарвлення, листя з ураженою зональністю, зеленого або жовтуватого кольору, донце цибулин, корінці довжиною до 5 см від донця та грунт у прикореневій ризосфері (5 см від донця).
 
Вивчення причин ураження цибулі проводили починаючи від перевірки насіння, арпажу, контролю за рослинами у вегетаційний період до технологічної стиглості та експертизі цибулин при зберіганні в овочесховищах.

Результати досліджень. За роки досліджень ідентифіковано 54 грибкових захворювання цибулі (таблиця 1).
 

Таблиця 1 - Грибкові хвороби цибулі у південному регіоні  України 2008-2010 р.


Грибкові патогени

Сорти та гібриди цибулі

Елан

Гло-бус

Володи-мир

Ялтин-ський

Ек-cтра Ерлі Голд

1

2

3

4

5

6

7

1

Rhizopus nigricans Her.-ризопус чорний

+

+

+

+

+

2

Mucor mucedo Fres.- мукор головчатий

-

+

+

-

+

3

Peronospora Schleideni Under.- пероноспора цибулева

+

+

+

-

-

4

Pleospora herbarum Link.- плеоспора гербарна микосфарелла цибулева

+

+

+

+

+

5

Mycosphaerella allicina Auresw. – микосфарелла цибулева уроцистіс цибулі

-

+

+

+

-

6

Urocystis cepulae Frost. – уроцистіс цибулі мелемспора цибулево-тополева

-

-

+

+

-

7

Melamspora allii-populina Kleb.- мелемспора цибулево-тополева

-

-

-

+

-

8

Uromyces allii Frost. – уроміцес цибулевий

-

-

+

+

-

9

Puccinia allii (DC) Rudolph.- пукцинія цибулева

+

+

+

+

+

10

Rizoctonia violacea Tull.- ризоктонія фіолетова

-

+

+

+

+

11

Rizoctonia aderholdii Kuhn. – ризоктонія адергольда

+

-

-

-

+

12

Oospora verticilloides Sacc.- ооспора вертицилоподібна

+

+

+

+

+

13

Oospora pustulans Owen. et Wak.- ооспора пустильна

-

+

+

+

-

14

Geotrichum candidum Lkemend Carm.- геотріх  білий

+

+

+

+

+

15

Nigrospora oryzae Petch.- крапчатість

-

-

+

-

+

16

Nigrospors Ssphaerica Sacc. Mason.- нігроспора сферична

-

+

+

+

-

17

Acremonium verticilatum Corda.- акремоній вертицилоподібний

-

+

+

+

+

18

Acremoniella atra (Cda.) Sacc.- акремонієла чорна

-

+

-

-

-

19

Botrytis cinerea Pers. – сіра гниль

-

+

+

+

+

20

Botrytis allii Mun.- ботритис цибулевий

+

+

+

+

+

21

Trichothecium roseum Link.- трихотецій рожевий

+

+

+

+

+

22

Aspergillus niger T.- аспергил чорний

+

+

+

+

-

23

Aspergillus glaucus Link.- аспергил

+

+

+

+

+

24

Aureobasidium pullulans (DB) Arnaud.- авреобазидій брунькуватий

-

+

+

+

-

25

Tielaviopsis bassicola (Berk et Br.)- тієлавіопсис грунтовий

-

-

+

-

-

26

Cladosporium straminicola Pidopl.- кладоспорій солом'янолюбий


+

+

+

+

+

27

Cladosporium herbarum Link.- кладоспорій гербарний

+

+

+

+

+

28

Cladosporium minor Pidopl.- кладоспорій малюсенький

-

+

+

+

-

29

Alternaria tenuis Ness.- альтернарія чотковидний

+

+

+

+

+

30

Alternaria alternatа (Fr.) Keissl.- альтернація коренева

+

+

+

+

-

31

Alternaria macrospore Zimm. – альтернація різноспорова

-

+

+

+

-

32

Curvularia lunata (Wakk.) Boed.- курвуларія місяцеподібна

-

-

+

-

-

33

Stemphylium allii Oud. – стемнілій цибулевий

+

+

+

+

+

34

Stemphylium botryosum. – стемнілій китицеподібний

-

+

+

+

+

35

Embellisia allii (Cam.) E/Simons. – ембелізія цибулева

-

+

+

+

+

36

Embellisia chlamydospora ( Hoes. Et al.) E. Simmons. – ембелізія хламідоспорова

-

+

+

+

+

37

Heterosporium allii- гетероспорій цибулевий

-

+

+

+

-

38

Fumago vagans Pers.- чорнявина

-

-

-

-

+

39

Fusarium gibbosum App. Et Wr emend Bilai var. bullatum (Sherb.) – фузарій горбатий

+

+

+

+

+

40

Fusarium sambucinum Fuck.- фузарій довговизний

-

-

-

+

-

41

Fusarium oxysporum Schlect. Var cepae Hans Railllo.- фузарій цибулевий

+

-

+

-

-

42

Fusarium moniliforme Scheled.- фузарій монілієвидний

+

+

+

+

+

43

Fusarium sp.- фузарій

-

+

-

-

+

44

Fusariella sp.- фузарієлла

-

+

+

-

+

45

Epicoccum neglectum Desm.- епікоккум забутий

-

+

+

+

-

46

Epicoccum purpurescens Ehrend.- епікоккум охряний

-

+

+

-

-

47

Colletotrihum atramentarium ( Berk et Br.) – колетотріх чорнильний

+

+

+

+

-

48

Gloeosporium perennans Zeller et Childs.- глеоспорій багаторічний

+

-

+

+

-

49

Vermicularia circinans Her.- вермікуларія цибулева


+

+

+

+

-

50

Kabatiella nigricans Karak.- кабатієлла чорна

+

-

+

-

+

51

Phoma herbarum Link.- фома гербарна

+

+

+

+

+

52

Phoma tracheiphila Allessch. – фома крапиволитсна

+

-

-

+

+

53

Phyllosticta lupulina Kab.- філостікта дрібноплодова

-

+

+

+

-

54

Phyllosticta sp.- філостикта

-

-

+

+

-

 
Серед шкодочинних хвороб виявлено зимуючі зооспорангії пероноспорозу на арпажі, насінні цибулі та рослинах під час вегетації. Загибель листкових пластинок від пероноспорозу відмічали від зональних (2-3 см) 18-22 травня до повного знищення наприкінці червня – першій декаді липня. Втрати врожаю цибулі від пероноспорозу склали 27,6 - 42,3% . Середня вага здорових, технологічно дозрілих цибулин складала  - 110 гр, а уражених пероноспорозом – 62 гр. На період реалізації врожаю - 11,3%  цибулин вибракували через швидку втрату товарної якості.

Серед грибкових хвороб ризопусна, мукорова гнилі прогресували лише в стані зберігання продукції в овочесховищах. При примусовій вентиляції буртів цибулі та зберіганні в контейнерах чорна пліснява уражувала тільки 0,7 – 0,8 а без примусової вентиляції - 4,8-6,3% цибулин.

З класу базидіальних грибів сажку роду Urocystis виявляли на сортах Володимир та Ялтинський, але істотного поширення хвороби в роки досліджень не відбувалось. Меламспора цибулево-тополина визначена на сорті  Ялтинський. Пукцинія цибулева визначена на всіх облікових сортах цибулі, але ступінь розвитку хвороби по п’ятибальній шкалі складав 1 бал. Ризоктоніозну гниль донця цибулі виявлено на всіх дослідних сортах і більше всього у фазі технологічної зрілості. Причому поширення ризоктоніозу визначали активніше при зрошенні дощуванням.
 
Біла гниль донця, яку викликали гриби родів Oospora та Geotrychum, найбільше поширення мала у фазу повного формування цибулини та при технологічній їх стиглості. Акремоній та акремонієлла паразитували на донці цибулі. Акремонієла частіше проявлялась на темно-каштанових грунтах (ФГ «Агросвіт»). Два види сірої гнилі Botrytis cinerea Pers. та Botrytis allii M. паразитували на цибулі у всіх стадіях розвитку від насіння до кінця зберігання цибулин в овочесховищах.

Наші спостереження підтверджують дані інших авторів про взаємозалежність  між ботритисом та появою гельмінтів у тканинах цибулі [1,2,6,7].  Так, при зональному ураженні листків цибулі грибком Botrytis allii M. найчастіше визначали червоподібні  нематоди Trichodorus allius Gense – триходорус цибулевий, Diploscapter coronata Cobb.
 
Ураження рослин цибулі грибами родини Dematiaceae видами родів Auerobasidium, Tielaviopsis, Cladosporium, Alternaria, Stemphylium, Embellisia, Curvularia, Heterosporium в дослідженнях уражених частин листків цибулі, починалось від кінчиків до пазушної частини листя. При детальному мікроскопіюванні  тканини виявляли сапрозойні нематоди  (по 11-13 особин в 100 полях зору мікроскопу). При цьому переважали дорослі особини.

 Фузаріозні захворювання цибулі мали згубну дію при ураженні донця та у рідких випадках при ураженні корінців, причому найчастіше фузаріоз паразитував у центрі донця. Через 15-20 діб при фузаріозному ураженні з'являється кореневий кліщ Rhizoglyphus echinopus R. Et F.
 
Збільшення особин в колонії кореневого кліща на озимій цибулі відмічено 13-15 червня коли цибулина вже мала вагу 45-52 г. При крапельному зрошенні колонії кліщів збільшувались у 2,1 рази  швидше ніж при дощуванні. В кінці серпня і до третьої декади вересня донце цибулі заселяли кліщі Caloglyphus sphaerogaster Lachv. – кулебрюхі кліщі. 
 
Цей вид є більш  пристосованим в зоні донця ніж кореневий кліщ.

Гриб роду Fusariella зустрічався при аналізі грунту в прикореневій зоні цибулі, але шкідливих наслідків його життєдіяльності для рослин цибулі не встановлено.

Антракнозні ураження цибулі відмічено на сходах сорту Елан. На інших сортах цибулі антракнози проявились у період технологічної зрілості цибулі.

З пікнідіальних грибів видів родів Phoma і Phyllosticta визначали у зонах ураження  цибулі  нематодами, альтернаріозами , кладоспоріозами, стемфіліумами. Окремого поширення фомозу і філлостіктозу не виявляли.
 
Нематоди родів Panagrolaimus, Diploscapter, Pelodera в своїй життєдіяльності оселяються на цибулі майже одночасно із стилетними формами нематод і тим самим створюють умови для повної інвазії в рослини цибулі.

Нашими дослідженнями встановлено, що рослини озимої цибулі потерпають від інвазії гельмінтів. Паразити заселяють кореневу систему вже через 6 днів після висіву, а через місяць вегетації культури на одну рослину нараховували до 25-27 особин різного віку. Видовий склад нематод наведено в таблиці 2.
 

Таблиця 2 - Шкодочинні гельмінтологічні організми ідентифіковані в посівах цибулі Південного регіону 2008-2010


Вид гельмінта

Сорти та гібриди

Елан

Глобус

Володимир

Ялтинський

Екстра Ерлі Голд

1

2

3

4

5

6

7

1

Ditylenchus allii Kirjanova onion race – стеблова цибулева нематода, цибулева раса

+

+

+

+

+

2

Ditylenchus dipsaci Filipjev. – стеблова нематода

+

+

+

+

+

3

Ditylenchus destructor Thornе. – стеблова руйнуюча нематода

+

+

+

+

+

4

Tylenchorhynchus dubius Cobb. – тиленхорінх сумнівний

+

+

+

+

-

5

Rotylenchus robustus Filipjev.

Ротіленх спіральний

+

+

+

+

+

6

Helicotylenchus sp.-

гелікотіленхус

+

+

+

+

+

7

Pratylenchus penetrans Filipjev. – пратіленх проникаючий

+

+

+

+

+

8

Paralongidorus maximus Sturhan. – паралонгідорус великий

-

+

+

+

-

9

Aphelenchoides helophilus T. Goodey – афеленхоідес болотний

+

+

+

+

-

10

Trichodorus allius Gense – триходорус цибулевий

+

+

+

+

-

11

Pelodera teres Schnider

Пелодера земляна – кругла широка сапрозойна нематода, стилет відсутній

-

+

+

+

-

12

Panagrolaimus rigidus Thorne – панагролайм жорсткий

сапрозойна нематода, стилет відсутній

+

+

+

+

+

13

Diploscapter coronata Cobb.

діплоскаптер увінчаний,

стилет відсутній

+

+

+

+

+

 
Необхідно зазначити що у вересні місяці проходить інтенсивне відтворення популяції нематод роду Ditylenchus,  а нематоди родів Aphelenchoides, Pаralongidorus, Trichodorus заселяли тканини цибулі повільніше. Стеблові нематоди змінювали якісний склад популяції.
 
Листя пошкоджених рослин втрачає тургор, стає хлоротичним, корінці з некротичними виразками та початковими ураженнями грибковими та бактеріальними патогенами. Це спричиняє пригнічення рослин та втрати врожаю.

З метою оздоровлення фітосанітарного стану посівів і посадок цибулі використали інсектициди Бі-58 Новий (40%КЕ.), та Маршал (25% КЕ.). Облік прояву нематодної інвазії проводили через кожні 3 доби при температурі повітря вище 10 градусів С та кожні 7 днів при температурі грунту +3 градуси С, а повітря 2-4 градуси С . На дослідних ділянках з обробкою препаратом Маршал,25%КЕ на 900 облікових рослинах  виявлено 2180 особин гельмінтів.
 
На дослідних ділянках з препаратом Бі-58 Новий – на  890 облікових рослинах  виявлено 2135 особин нематод. На ділянках з контролем – без обробки – на 200 облікових рослинах, вивчено 1480 гельмінтів (таблиця 3).

 

Таблиця 3 – Вплив інсектицидів на фітогельмінтозну інвазію озимої цибулі (2008-2010 роки)

Після хімічних обробок знищувались личинки перших трьох віків та дорослі особини нематод. Більш витривалими до дії інсектицидів, виявлялись  личинки четвертого віку.

При захисті посівів ярої цибулі у весняно-літній період неодмінно потрібно враховувати накопичувальну інвазійну природу личинок гельмінтів. Таким чином, потенціал розмноження різних видів гельмінтів в рослинах викликає необхідність застосування пестицидів різних груп захисної дії.

Висновки: 
1. В останні роки в південному регіоні України при вирощуванні озимої та ярої цибулі на зрошувальних землях значних збитків спричиняють грибкові та гельмінтологічні хвороби, переносниками яких є нематоди ( ідентифіковано 54 види грибкових захворювань).
2. Червоподібні стеблові нематоди цибулі своєю життєдіяльністю сприяють поширенню пероноспорозу цибулі, що згубно впливає на врожай і товарну якість. Гельмінти провокують появу грибкових хвороб кінчиків листків з раннього віку рослин цибулі.
3. Різні способи зрошення формують різні ентомологічні і мікологічні біоценози посівів цибулі. Метод крапельного зрошення провокує появу кореневих цибулевих та кулеподібних кліщів на донці цибулі.
4. Інсектициди Бі-58 Новий, КЕ (0,5-0,9 кг/га) та Маршал, СП (0,5-1 кг/га) зменшують чисельність гельмінтів відповідно на 22-35 та 54-68 %.
 
Список використаної літератури
 • Буторина Н.Н., Зиновьева О.А., Кулинич К.Л. и другие. Прикладная нематология.- М.: Наука.-2006. -
 • Деккер Х., Нематоды растений и борьба с ними. М.: Колос.-1972. -
 • ДСТУ 4180-2003. Карантин рослин. Методи мікологічної експертизи під карантинних матеріалів.-К.: Держстандарт України. – 2003.- С - 33.
 • Зеров Д.К. Визначник грибів України т.3, Незавершені. К.: Наукова думка.-1971. -
 • Зеров Д.К. Визначник грибів України т.4, Базидіоміцети. К.: Наукова думка.-1971. -
 • Кирьянова Е.С., Краль Э.Л. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними  т.1 – Л.:Наука, 1971.  – С. – 447.
 • Кирьянова Е.С., Краль Э.Л. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними т. 2 – Л.:Наука, 1971. – С. – 522.
 • Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. – Дніпропетровськ: АРТ-Прес, 2009. – С.342.
 • Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. т.1  Грибы совершенные – Киев: Наукова думка, 1977. – С. -296.
 • 10. Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. т.2 Грибы несовершенные – Киев: Наукова думка, 1977. – С. -300.
 • Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. т.3 Пикнидиальные грибы – Киев: Наукова думка, 1977. – С. -232.
 • Церковная В.С. Семена лука как источник бактериальной инфекции//Защита и карантин растений. – 2009. - №1. – С. 22-23.
 • http:www.inra.fr/Internet/Produits/HYPPZ/RAVAGEUR/3melspp.htm#Cyc   Nematodes f galle des raci ness [Електронний ресурс].
 • http://ucdnema,ucdavis,edu/imagemap/ent156html/156Lab/Plnt Nem/E156Lab1
 • Biology of parasitism laboratory. 2. Plant parasitic nematodes
 • Saxena P.K. Chabra H.K. Zata S. Biology jf Helicotylenchus elegans roman (Rotylenchoidinae: Nematoda)// Zool. Anz/ - 1973. Bd/ 190/ - #1/2. – P. 142-148.

Схожі материали:

Фітосанітарний стан культури суниці в південному регіоні України

Фітосанітарний стан культури суниці в південному регіоні України
2221 Є.В.Сиводед 2018-10-03
Суниця – перша ягідна культура. Вона дає смачні, духмяні плоди. Широкий аспект амінокислот, цукристих речовин, мікроелементів, вітамінів здатний забезпечити орг ...
Фітосанітарний стан культури суниці в південному регіоні України
2221 Є.В.Сиводед 2018-10-03
Суниця – перша ягідна культура. Вона дає смачні, духмяні плоди. Широкий аспект амінокислот, цукристих речовин, мікроелементів, вітамінів здатний забезпечити орг ...

Рак картоплі

Рак картоплі
2415 Адміністратор 2018-10-03
Залогом успішної боротьби з цією хворобою картоплі є - своєчасне виявлення вогнищ зараження, поки в грунті не накопичилися збудники інфекції. Основною ознакою ура ...
Рак картоплі
2415 Адміністратор 2018-10-03
Залогом успішної боротьби з цією хворобою картоплі є - своєчасне виявлення вогнищ зараження, поки в грунті не накопичилися збудники інфекції. Основною ознакою ура ...
Обговорення